Mitkä asiat ovat yksinasuvien hyvinvoinnille merkittäviä?

(25.4.2016)

Yksinasuvien kokema hyvinvointi muodostuu samoista tekijöistä kuin perheellisilläkin, vaikka yksinasuvat ovat keskimäärin hieman vähemmän tyytyväisiä hyvinvointiinsa. Merkittävimpinä hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä yksinasuvat pitävät terveyttä ja ihmissuhteita. Eniten tyytymättömyyttä liittyi taloudellisiin resursseihin ja sukupuolielämään.

Sivut

Palaute