Yksinolo on lisääntynyt, mutta sosiaaliset suhteet eivät ole heikentyneet. Internet mahdollistaa uudenlaisia sosiaalisuuden muotoja. Tilastokeskuksen Tieto & Trendit-lehti 1/2015, Riitta Hanifi.

http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/100/