Uudessa hallitusohjelman Hyvinvointiosuudessa (sivu 19) on kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Sen alahankkeina ovat mm:

- Tehdään selvitys yksinelävien asemasta yhteiskunnassa
- Käynnistetään kansallinen mielenterveyttä edistävä ja yksinäisyyden ehkäisyyn tähtäävä ohjelma